Tänk på att minst 50% av akten måste vara bosatta i den region där ni anmäler er.
Ni får tidigast vara födda 2002 och senast 2011 för att få vara med.

OBS! Se också till att ha kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i akten redo när du gör anmälan.

Anmälan till Imagine Sweden