Anmälan till Imagine Sweden öppnar 1 nov

Tänk på att minst 50% av akten måste vara bosatta i den region där ni anmäler er.
Ni får tidigast vara födda 1998 och senast 2007 för att få vara med.

OBS! Se också till att ha kontaktuppgifter till samtliga medlemmar i akten redo när du gör anmälan.

Uppgifter om akten (Steg 2 av 4)